Columbus Energy kupuje kolejne projekty farm fotowoltaicznych

Columbus Energy 11 czerwca 2021 zawarł umowy nabycia 100 proc. udziałów w 10 spółkach realizujących projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy około 166 MW.