Orlen przed szansą. Może dać impuls do rozwoju bardzo dynamicznego sektora

W roku 2019 sprzedaż online na świecie osiągnęła poziom 3,5 bln dolarów, co stanowiło ok. 14,1 proc. całkowitej wartości sprzedaży detalicznej. Szacuje się, że w 2020 roku udział e-handlu w światowej sprzedaży przekroczył 16,5 proc. i osiągnął 4,2 biliona dolarów. To rekordowa wartość i największy historycznie wzrost licząc rok do roku.