TSUE przyznał rację Polsce w sprawie odnogi Nord Streamu. Porażka Niemiec

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił odwołanie wniesione przez Niemcy od wyroku Sądu UE w sprawie gazociągu OPAL, odnogi Nord Streamu.