MRPiT ws. e- sprzedaży alkoholu: Zdrowie obywateli ma pierwszeństwo przed aspektami handlowymi

Pomimo kolejnych pism i interpelacji wysyłanych do rządu w sprawie umożliwienia przedsiębiorcom sprzedaży alkoholu przez internet, rządzący są nieugięci. – Zdrowie obywateli ma wyraźne pierwszeństwo przed aspektami gospodarczymi czy handlowymi – argumentuje przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.